til forside
 til innhold
Institutt for Person-sentrert Konsultasjon
 (her er du)  internutvikling med teambygging  samtalepartner for toppledere  samlivsterapi for par  samtalegrupper for single personer  evaluering og utvikling av styrer
Coaching/samtalestøtte
ved store omstillinger og kriser,
i jobbsammenheng og personlig

Formålet med dette programmet for personlig utvikling og vekst er ikke bare å klargjøre deltakernes muligheter og begrensninger som individer og ledere, men også å påvirke til ønskede endringer og personlig vekst. Programmet er ment for for ledere i næringsliv og forvaltning.

Endringene blir målt og går på følgende konkrete faktorer: Toleranse for angst/sårbarhet, kongruens/ekthet, omsorgsevne/aksepterende holdning og innlevelse/forståelse, samt positiv selvutvikling og kontroll over eventuelle emosjonelle problemer.

Deltakerne i tidligere og tilsvarende grupper er ledere på forskjellig plan innen industri, shipping, finans og forsikring; likeledes mennesker med lederansvar innen offentlig forvaltning, skoler og høyskoler, samt fra omsorgsarbeide av ulike slag.

Målgruppen for tilbudene er kvinner og menn i ansvarsposisjoner, innen bedrifter og organisasjoner, som er åpne for profesjonell assistanse til bedre å utnytte sine ressurser og personlige kvaliteter, eller som føler at de har fungert dårligere enn hva normal yteevne skulle tilsi - av forskjellige årsaker, som på grunn av overarbeid, stress, turbulens i jobbsituasjonen, nødvendige omstillinger, oppsigelser, personlige kriser og lignende.

Tidlige temaer

Vi presenterer for gruppen en modell for systematisk teamutvikling med vekt på at gruppeklimaet må være karakterisert av toleranse for angst/sårbarhet, ekthet/spontanitet, aktiv lytting/innfølende forståelse, og medmenneskelighet/varme og omsorg.

De individuelle testresultatene legges senere frem for at gruppen som helhet skal bli kjent med så vel den enkeltes særtrekk, som de viktigste områder for selvutvikling som går igjen fra deltaker til deltaker.

Deretter starter den åpne og dynamiske gruppeprosessen hvor vi vil bistå med å bygge opp et best mulig gruppeklima. Deltakerne blir invitert til å komme på banen med sine "selvutviklingsprosjekter". Det kan dreie seg om tradisjonelle lederproblemer som konfliktløsning, delegering, spent kommunikasjon med andre ledere og medarbeidere, eller lederpåkjenninger som omtalt ovenfor.

Tidlige temaer kan ellers være: Gjenkjenning av seg selv via andre, opplevelsen av sympati, "dette er da ikke så håpløst", fellesskap/samhold, oppdagelse av nødvendige grupperegler for konstruktivt samspill, bruk av testresultatene som tilbakemelding, bevisstgjøring på ulike roller og rollemuligheter i gruppen.

Gjennomføringen

Under samlingene er vi særlig opptatt av å utvikle positive personlige kvaliteter, så som den sunne avhengigheten mellom mennesker, evne til nærkontakt og intimitet med andre, den effektive selvhevdelsen, å finne seg selv/sin identitet, og en realistisk selvakseptering/"jeg er bra nok".

Vi er også ute etter å kultivere mer spesifikke lederkvaliteter som troverdighet, integritet, selvtillit, beslutningsevne, ansvarsbevissthet, konflikttoleranse, humor, risikovillighet, utholdenhet, og en rimelig balanse mellom jobb- og privat-sfæren.

Endelig bearbeides eventuelle emosjonelle problemer, eksempelvis tvangstendenser, overfølsomhet, depresjon, angst og overdreven mistenksomhet.

For å kunne realisere en slik målsetting er det særlig viktig å bygge opp et godt arbeidsklima. Da må alle etter hvert være villige til å eksponere seg selv/være ekte og åpne i kommunikasjonen, lære å lytte aktivt både til seg selv og de andre deltakerne, og bli bedre til å uttrykke medmenneskelig varme og omsorg.

Som et hjelpemiddel til å fremme et godt gruppeklima pleier vi å fylle ut et spørreskjema ved slutten av hver samling. Dette brukes som grunnlag for tilbakemeldinger neste gang.

Uttalelser fra tidligere deltakere

  Klikk på hvert navn for uttalelse:

Arbeide før programstart

Du inviteres til en forhåndssamtale med Leif J. Braaten eller Knut Isachsen, der din egen bakgrunn og motiver for eventuell deltakelse vil bli diskutert.
I løpet av et par uker vil du få tilbakemelding om du får plass på et av programmene.

Deltakerantallet er begrenset til 10 personer.
Vi oppgir gjerne ytterligere referanser til tidligere og nåværende deltakere.

(Leif J. Braaten & Knut Isachsen)

Bygdøy Alle 21  0262 Oslo  tel 9864 4373  (Leif Braaten)
Holbergs gt. 19  0166 Oslo  tel 9061 5720  (Knut Isachsen)
kontakt oss   kontakt oss via e-post   
DESIGN © TERJE ENGE