til forside
 til innhold
Institutt for Person-sentrert Konsultasjon
 selvutviklingsgrupper  (her er du)  samtalepartner for toppledere  samlivsterapi for par  samtalegrupper for single personer  evaluering og utvikling av styrer
Internutvikling med teambygging

Dette tilbudet gjelder bedrifter og organisasjoner som trenger profesjonell hjelp til å utnytte sine lederressurser og personlige kvaliteter enda bedre, samt å utvikle et bedre samarbeidsmiljø preget av virkelig teamånd.

Liknende ledergrupper har kommet fra industri, shipping, finans og forsikring, samt offentlig forvaltning, høyskoler og omsorgsarbeide.

For et slikt formål er det helt avgjørende å involvere toppledelsen. Topplederen må selv vise at han/hun har sans for en tidsriktig, kvalitetsbevisst ledelse. Gjennom en vektlegging på selvutvikling og team-bygging vil vi få en radikal uttelling både i form av en økt effektivitet og en forbedret bedriftskultur.

Positiv selvutvikling

Vår erfaring har vist at det nytter ikke å lære seg spesifikke lederkvaliteter før deltakerne har vært igjennom en grunnleggende positiv selvutvikling. Klinisk erfaring og forskning har dokumentert at det faktisk er fem slike personlige kvaliteter det dreier seg om: den sunne avhengigheten av andre mennesker, evnen til nærkontakt og intimitet med andre personer, den effektive sosiale selvhevdelsen, å finne seg selv/sin identitet, og en realistisk selvakseptering/"jeg er bra nok".

Vi jobber også målbevisst med å kultivere mer spesifikke lederkvaliteter, som troverdighet, integritet, kvalitets-bevissthet, selvtillit, beslutningsevne, ansvarsbevissthet, konflikt-toleranse, humor, risikovillighet, utholdenhet, og en rimelig balanse mellom jobb- og privat-sfæren.

Endelig bearbeides eventuelle emosjonelle problemer, såsom tvangstendenser, overfølsomhet, depresjon, angst, eller overdreven mistenksomhet.

Praktisk gjennomføring

Gruppens størrelse kan variere fra 5-6 til maksimum 10 deltakere. For å sikre at vi får resultater av betydning, må vi helst ha 2-3 samlinger pr.år i et par år. Samlingene foregår utenbys og varer typisk fra torsdag morgen etter frokost til og med lunsj på lørdag.

(Leif J. Braaten & Knut Isachsen)

Bygdøy Alle 21  0262 Oslo  tel 9864 4373  (Leif Braaten)
Holbergs gt. 19  0166 Oslo  tel 9061 5720  (Knut Isachsen)
kontakt oss   kontakt oss via e-post   
DESIGN © TERJE ENGE