til forside
 til innhold
Institutt for Person-sentrert Konsultasjon
 selvutviklingsgrupper  internutvikling med teambygging  (her er du)  samlivsterapi for par  samtalegrupper for single personer  evaluering og utvikling av styrer
Personlig Coaching for ledere på topp- og mellomnivå

Etter å ha jobbet med flere hundre topp- og mellomledere under de siste 16 år sitter vi igjen med det inntrykk at han/hun ofte er nokså ensom og isolert, trass i så mye makt og innflytelse. Veien til toppen har ofte vært et "rotte-race".
Det har kostet å gjøre en slik imponerende karriere. Nettopp derfor oppleves det som et privilegium å kunne snakke fritt og åpent til en profesjonell person med distanse til alle problemene.

Disse topplederne ønsker å utnytte sine totale ressurser og personlige kvaliteter enda bedre, eller de føler at de har fungert under normal yteevne av forskjellige årsaker, så som overarbeid, stress, turbulens i jobbsituasjonen, nødvendige omstillinger, oppsigelser, personlige kriser o. l.

Vi har funnet en rekke spesifikke lederpåkjenninger. Det kan dreie seg om oppgitthet, depresjon, slitasje, psykisk tretthet, mindreverdighet, utbrenthet, og energifattigdom. Eller de opplever svære samarbeidsproblemer, vanskelige sjefer og trege medarbeidere. Nedenfra hører topplederen ikke sjelden at ansatte klager over for mye straff og for lite belønning i bedrifts-kulturen. Man blir ikke tatt med på råd; beslutningsprosessene er for lite demokratiske. De synes sjefen er for lite synlig. Teamånden er for dårlig. Det er for liten plass for mennesket i jobben. I noen tilfeller er faktisk arbeidsmiljøet både fysisk og psykisk helsefarlig.

Sammenliknet med "gamle dager" er mediefokuseringen på dagens ledere til tider nådeløs. Når dette skrives, er et kommunevalg akkurat over, og flere spaltister hevder at det er mediene som er "valgets vinner", hvilket er ment som en seriøs selvkritikk. Den oppsøkende journalistikk gjør at ingen kan føle seg trygge , om de har stygge hemmeligheter å skjule. Selv dyktige ledere kan bringe sine bedrifter til konkurs. Fusjoner mislykkes eller innebærer store tilpasningsproblemer. En del ledere utnytter sine posisjoner for egen vinnings skyld. Makten misbrukes til tider ved kameraderi når viktige stillinger skal besettes. Toppledere får sparken eller må ta sin hatt og gå - for angivelig å bane veien for et nytt, mer lovende initiativ. Fallskjermene, som typisk var lovet i hemmelighet, blir avslørt, så de angjeldende ledere i noen tilfeller blir skandalisert. Ifølge Jante-loven skal ingen tro at de er noe bedre enn andre.

Troverdighet og integritet

Mot denne bakgrunn er det lovende at så mange av våre ledere nominerer troverdighet og integritet som de aller viktigste lederkvalitetene som bør kultiveres nå for tiden. Vi trenger ledere med en klar profil og gode verdier. I tillegg til faglig dyktighet og kompetanse, må de også ha såkalt emosjonell intelligens, dvs. evne til å ta den annens perspektiv i dialogen, dvs. vise empati. Effektiv kommunikasjon seiler opp til å bli helt nødvendig for suksess i organisasjonen.

(Leif J. Braaten & Knut Isachsen)

Bygdøy Alle 21  0262 Oslo  tel 9864 4373  (Leif Braaten)
Holbergs gt. 19  0166 Oslo  tel 9061 5720  (Knut Isachsen)
kontakt oss   kontakt oss via e-post   
DESIGN © TERJE ENGE