til forside
 til innhold
Institutt for Person-sentrert Konsultasjon
 selvutviklingsgrupper  internutvikling med teambygging  samtalepartner for toppledere  samlivsterapi for par  samtalegrupper for single personer  (her er du)
Evaluering og utvikling av styrer

Dette tilbudet dreier seg om evaluering og utvikling av styrer som samarbeidende gruppe med beslutningsansvar. Det kan både gjelde enkelte styremedlemmer så vel som styret som helhet.

I det følgende er det antydet noen mer spesifikke målsetninger:

  • Å løfte enkeltmennesker og grupper nærmere bedriftens visjoner og mål
  • Å bevisstgjøre styrets personlige og profesjonelle ferdigheter
  • Å evaluere styret, dets sammensetning og arbeidsmåte
  • Å støtte den enkeltes utvikling og vekst i den livsfasen han/hun er i
  • Å tydeliggjøre den reelle og ideelle grensedragning mellom styret og eierne på den ene side, og styret og adm. dir. på den annen side

Som en del av utviklingsprosessen vil de angjeldende personer få relevant og oppdatert dokumentasjon.

(Knut Isachsen)

Holbergs gt. 19  0166 Oslo  tel 9061 5720 kontakt meg   kontakt oss via e-post   
DESIGN © TERJE ENGE