in English   in English
 til forside
Bygdøy Alle 21  0262 Oslo  tel 9864 4373  mail@selvutvikling.org   
 POSITIV SELVUTVIKLING

Vi står for en positiv selvutvikling for klienter og deltakere i grupper, både som mennesker og ledere. Det gjelder særlig sunn avhengighet, fin intimitet, sosial selvhevdelse, å finne sitt sanne selv, og å bli venn med seg selv. Dette forutsetter en positiv samarbeidsånd i relasjonen eller i gruppen. Vi må da tolerere angst og sårbarhet. Vi må by på oss selv, lytte oppmerksomt og kunne ta den annens perspektiv. Vi må formidle ubetinget varme og omsorg, både overfor det egne selvet og andres. Og det kan bli tale om en bearbeidelse av eventuelle emosjonelle problemer og uforløste sider ved egen personlighet.

 selvutviklingsgrupper

Vi driver halvårige coaching/samtalegrupper for ledere i næringsliv og forvaltning som enten trenger profesjonell assistanse til å utnytte sine lederressurser og personlige kvaliteter bedre, eller som i perioder har fungert under ønsket yteevne.
(Leif J. Braaten & Knut Isachsen)  les mer..

 veiledning av ledergrupper

Vi tilbyr internutvikling med teambygging for ledergrupper. Målgruppen er bedrifter og organisasjoner som trenger profesjonell hjelp til å utnytte sine lederressurser og personlige kvaliteter enda bedre og som ønsker å utvikle et bedre arbeidsmiljø preget av virkelig teamånd.
(Leif J. Braaten & Knut Isachsen)  les mer..

 samtalepartner

Vi fungerer som personlig coach for ledere på topp- og mellomnivå i næringslivet i perioder med mye stress, omstilling, og konflikter da det kan være nyttig å ha en dialog med en profesjonell person med distanse til problemene.
(Leif J. Braaten & Knut Isachsen)  les mer..

 samlivsterapi

Vi driver samlivsterapi for par, der den ene part av og til har deltatt i en selvutviklingsgruppe som beskrevet ovenfor. I tillegg arrangerer vi også gruppepsykoterapi for par for å gjenvinne tillit og glød i parforholdet.
(Leif J. Braaten)  les mer..

 samlivsterapi

Vårt nyeste program er samtalegrupper for single personer. Dette er et tilbud til single personer som har behov for profesjonell hjelp til bedre å takle visse sider ved singellivet:  Hvordan forholde seg til tidligere intime partnere?  Hvordan utnytte den nye friheten til personlig utfoldelse som singel?  Osv.
(Leif J. Braaten)  les mer..

 evaluering og utvikling av styrer

Vi tilbyr evaluering og utvikling av styrer som samarbeidende gruppe med beslutningsansvar, med toppledelsen og øvrige team i organisasjonen. Målet er å løfte enkeltmennesker og grupper nærmere bedriftens visjoner og mål, å bevisstgjøre ledernes personlige og profesjonelle ferdigheter.
(Knut Isachsen)  les mer..

KALENDER:

Vi tilbyr nå halvårsgrupper med maksimum 10 deltakere og i alt åtte samlinger, på tirsdager og onsdager kl. 17-20, fra september til november og fra januar til mars, med avslutning på Holmenkollen Park Hotel Rica.

Oppfølgingsgruppene i samlivsterapi for ledere i næringslivet og deres samboere/ektefeller foregår gjerne i desember og i mai/juni.

Alle andre tilbud starter og avsluttes på alle tider av året etter nærmere avtale.

PARTNERE:

Leif J. Braaten: Psykolog og spesialist i klinisk psykologi og terapeutisk rådgivningspsykologi. Har vært professor ved Psykologisk Institutt, Univ. i Oslo 1964-98 og vært med på å utdanne flere hundre profesjonelle psykologer. Har publisert seks bøker og tallrike artikler og forskningsrapporter om bl. a. positiv selvutvikling og teambygging...
 les mer..

Knut Isachsen: Siviløkonom og adferdsviter med variert bakgrunn og praksis. Først teknisk utdannelse fra Tyskland, deretter siviløkonom med organisasjonspsykologi som hovedretning fra Sveits. Gjennom de siste 20 år har han publisert en rekke bøker som er solgt i mer enn 90 000 eksemplarer i Norge...
 les mer..

DESIGN © TERJE ENGE