in English
 til forside
 til innhold
 Knut Isachsen


Knut Isachsen, siviløkomom og adferdsviter, har en variert bakgrunn og praksis, først teknisk skolering fra Tyskland, deretter utdannelse som siviløkonom med organisasjonspsykologi som hovedretning fra Sveits.

Han har arbeidet som leder av en industribedrift, som instituttsjef i Norsk Institutt for Personaladministrasjon (NIPA) og har senere i en periode vært profesjonell styreformann i en rekke norske bedrifter, særlig familie-eide. I 1982 etablerte han AS Isco Group, som i dag er en av landets ledende rekrutteringsselskaper.

Gjennom de siste 20 år har han publisert en rekke bøker, som er solgt i 90 000 eksemplarer i Norge. De seneste bøkene er særlig konsentrert om mennesker i arbeid og samarbeid, ut fra et rent psykologisk per-spektiv.

Bøkene er sterkt preget av erfaring som personlig rådgiver for mennesker med et nokså tungt ansvar i samfunnet, og særlig de senere års selvutviklings-grupper for ledere i næringsslivet sammen med pro-fessor Leif J. Braaten.

 portrett - Knut Isachsen  signatur - Knut Isachsen
  kontakt meg   kontakt meg via e-post