in English
 til forside
 til innhold
 Leif J. Braaten


Psykolog og spesialist i klinisk psykologi og terapeutisk rådgivningspsykologi, Norsk Psykologforening.
Jeg har vært professor ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo 1964-98, og bidratt med å utdanne flere hundre profesjonelle psykologer. Jeg har publisert seks bøker og over hundre artikler og forskningsrapporter om psykoterapi og beslektede emner, bl. a. om positiv selvutvikling og teambygging. Jeg har arbeidet med grupper siden 1967, og særlig da coaching/selvutviklingsgrupper for ledere i næringslivet siden 1980 - de siste syv årene sammen med siviløkonom og atferdsviter Knut Isachsen.

Jeg er spesialutdannet fra University of Chicago 1955-58 i personsentrert rådgivning og psykoterapi, og fikk der min Ph.D. i 1958. Jeg var professor og klinisk psykolog ved Cornell University, Ithaca, New York, 1959-64. Jeg har i over 20 år søkt videreutdanning i mange slags psykoterapi, særlig i the American Group Psychoherapy Association, der jeg også har blitt utnevnt til "fellow" i 1990 for min innsats på gruppepsykoterapiens område i Norge og internasjonalt.

Jeg har vært tilknyttet Bedriftspsykologisk Rådgivningstjeneste siden 1998. Jeg opprettet mitt eget Institutt for Personsentrert Konsultasjon i 1990.

I tillegg til de halvårslange ledergruppene kan jeg blant annet tilby: Internutvikling av lederteam i bedrifter og organisasjoner, å være personlig coach for topp- og mellomledere, samlivsterapi og samtalegrupper for single personer.

My Credo as a Person-Centered Psychotherapist

After some 50 years being a dedicated person-centered clinician, with individuals, couples, and groups I tried to sum up the principles which actually guide my immediate person-to-person interaction with my clients. I feel even now that I am a true Rogersian in my work, but the emphasis on certain points is unique to me, and there are some additions of a technical nature which I have found useful to be genuine, empathic, and unconditional in my accceptance. The original presentation took place at the 11th International Forum for PCA in Ershovo, Russia, May 6, 2010. The article appeared in the Person-Centered Journal, Vol. 18. No. 1-2, 2011, 21-34.

You may read the article here (PDF-format)

Leif Braaten signatur - Leif J. Braaten
  kontakt meg   kontakt meg via e-post